Negyvenamų patalpų nuomos konkursas

UAB „Naujasis turgus“ negyvenamų patalpų (buvęs žuvies paviljonas), esančių Taikos pr. 80, Klaipėda

 Viešojo NUOMOS konkurso SĄLYGOS

1. Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis  2022 m. gruodžio 19 d. UAB „Naujasis turgus“ direktoriaus įsakymu Nr. TV-53 patvirtintu UAB „Naujasis turgus“ negyvenamų patalpų viešo nuomos konkurso tvarkos aprašu ir šiomis konkurso sąlygomis (toliau tekste – sąlygos).

                      2. UAB „Naujasis turgus“ (buveinės adresas Taikos pr. 80, Klaipėda, į. k. 140842886) skelbia nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų (421,12 m2 plotonenaudojamos   negyvenamos  patalpos pastato Taikos pr. 80, 1-ame  aukšte, buvęs žuvies prekybos paviljonas,  kadastrinio žymėjimo plane pažymėto indeksu 1E1b), viešąjį nuomos konkursą. Bendras nuomojamų patalpų  plotas  iki* 421,12 kv. m., kurias sudaro:

1. Patalpa Nr.  1-57, plotas 354,29 m² (prekybos salė);

2. Patalpa Nr.  1-56, plotas 31,15 m² (pagalbinė patalpa);

3. Patalpa Nr. 1-67, plotas 21,39 m² (pagalbinė patalpa);

4. Patalpa Nr.  1-58, plotas 6,99 m² (pagalbinė patalpa);

5. Patalpa Nr. 1-59, plotas 7,30 m² (įėjimo tambūras).

* Nuomotis galima pagal nuomininko poreikius: tik prekybos salę (patalpa  Nr. 1-57) ir jos priklausinius (pagalbinės patalpos Nr. 1-56, Nr. 1-58, ir įėjimo tambūras Nr. 1-59), šio objekto plotas 399,73 kv. m.

3. Negyvenamųjų patalpų  viešą nuomos konkursą (toliau – Konkursas)  vykdo UAB „Naujasis turgus“ direktoriaus 2022-12-19 įsakymu Nr. TV-51 „Dėl UAB „Naujasis turgus“ negyvenamų patalpų viešo nuomos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudaryta UAB „Naujasis turgus“ negyvenamų patalpų viešo nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).

4. Konkursas skelbiamas viešai Klaipėdos miesto savaitraštyje ir UAB „Naujasis turgus“ internetiniame puslapyje www.naujasisturgus.lt, socialinėse bendrovės paskyrose internete.

5. Konkurso sąlygos:

Informacija apie turto valdytojąUAB „Naujasis turgus“ (į.k.140842886, Taikos pr. 80, Klaipėda)
Informacija apie nuomojama turtąNuomojamos negyvenamosios patalpos iki 421,12 kv. m ploto (pagal Sąlygų 2 punktą), Patalpos yra 1-ame aukšte, su atskiru įėjimu Patalpos yra nenaudojamos ir nenuomojamos.
Turto naudojimo paskirtis ir ypatumaiPatalpos išnuomojamos veiklai vykdyti. Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal sutartyje nurodytą paskirtį, laikydamasis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. Patalpų remontas turi būti suderintas su patalpų savininku.
Pradinis turto nuompinigių dydis7,00  Eur/kv. m (be PVM), už visą nuomojamą plotą ne mažiau kaip 399,73 kv. m2798,11 Eur/mėn. (kaina be PVM).
Nuompinigių mokėjimo tvarka  Nuompinigiai ir mokesčiai už paslaugas (komunaliniai mokesčiai už vandenį ir elektrą) mokami pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą į nurodytą Bendrovės sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo patalpų perdavimo Nuomininkui.
Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminąNuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir ar kitų mokesčių ar įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos terminas, turto perdavimo–priėmimo terminas5 metų laikotarpiui  (su galimybe atnaujinti sutartį, neviršijant bendro 10 metų nuomos termino).
Konkurso pasiūlymų registravimo vieta, terminas (data ir laikas)Dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas yra iki  2023-01-24, 9.00 val.Potencialus nuomininkas konkurso paraišką, pasiūlymą bei dokumentus gali pateikti asmeniškai, atsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu su žyma  „Nuomos konkursui“ adresu: Taikos pr. 80, Klaipėda, el. paštu: info@naujasisturgus.lt. Kontaktinis asmuo-direktoriaus pavaduotoja, tel. 846 346903. Voke ar siunčiamame laiške (el. paštu)turi būti pateikti šie dokumentai: 1. Paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas); siūlomas konkretus nuompinigių dydis per mėnesį, kokiam tikslui naudos nuomojama turtą; 2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija, 3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo; 4. konkurso pasiūlymas.
Turto apžiūros sąlygosApžiūrėti turtą galima iki 2023-01-23, 17.00 val. (darbo dienomis) iš anksto paskambinus ir suderinus laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju. Kontaktinis asmuo-direktoriaus pavaduotoja Evelina Janulaitienė, tel. 846 346903info@naujasisturgus.lt
Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikasKomisijos posėdis vyks 2023-01-25, 13.00 val. Komisijos posėdyje konkurso dalyviai – nedalyvauja, posėdžio sprendimo rezultatai bus išsiusti konkurso dalyviams elektroniniu paštu.
Kita informacija ir papildomi reikalavimaiKonkursą laimi didžiausią nuomos kainą (visam nuomos objektui) pasiūlęs potencialus Nuomininkas, kuris ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pasirašo Nuomos sutartį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pateikęs anksčiau pasiūlymą. Jeigu konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę didžiausią nuomos kainą (visam nuomos objektui) pasiūlęs (tačiau ne mažesnį už nustatytą pradinį nuomos kainos dydį 7,00  Eur/kv. m (be PVM), už visą nuomojamą plotą ne mažiau kaip 399,73 kv. m2798,11 Eur/mėn. (be PVM).
Priedai:Nr. 1. Paraiškos forma. Nr. 2. Pasiūlymas. Nr. 3. Patalpų planas.