UAB „Naujasis turgus“ vienintelis akcininkas yra  Klaipėdos miesto savivaldybė turinti 12856908 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų ir kuriai priklauso 100 proc. akcijų Bendrovės įstatiniame kapitale.