Turgaviečių reorganizacijos informacija

2022 m. sausio 31 d.

Dėl parengtų „Senasis turgus“, UAB ir „Naujasis turgus“, UAB reorganizavimo sąlygų

Šiuo raštu informuojame apie numatomą „Senasis turgus“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinės adresas: Turgaus a. 5, LT-91246 Klaipėda, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 140842929, PVM mokėtojo kodas LT408429219, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – LR Juridinių asmenų registras, ir „Naujasis turgus“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinės adresas: Taikos pr. 80, LT-93162 Klaipėda, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 140842886, PVM mokėtojo kodas LT408428811, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – LR Juridinių asmenų registras  reorganizavimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu prijungimo būdu ir apie parengtas minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas. Viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

  1. Reorganizavimo sąlygos;
  2. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą „Naujasis turgus“, UAB įstatų projektas;
  3. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių pateikiami finansiniai duomenys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p. nuostata).

Remiantis minėtomis sąlygomis, po reorganizacijos pasibaigianti (reorganizuojama) bendrovė yra „Senasis turgus“, UAB, o po reorganizavimo veiksianti (dalyvaujanti reorganizavime) bendrovė – Naujasis turgus, UAB. Atsižvelgiant į tai visos „Senasis turgus“, UAB teisės ir pareigos, įskaitant „Senasis turgus“, UAB teises ir pareigas pagal sandorius, pabaigus reorganizaciją pereis „Naujasis turgus“, UAB, sandoriai bus įtraukti į „Naujasis turgus“, UAB buhalterinę apskaitą nuo po reorganizavimo tęsiančios veiklą apjungtos bendrovės UAB „Naujasis turgus“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo VĮ Registrų Centras Juridinių asmenų registre momento.

Su reorganizavimo sąlygomis bei kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje išvardintais dokumentais reorganizuojamos bendrovės ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės kreditoriai ir akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 13 val., atvykę į bendrovių buveines, esančias adresu Turgaus a. 5,  Klaipėda; Taikos pr. 80, Klaipėda taip pat bendrovių interneto svetainėse adresu www.senasisturgus.lt, www.naujasisturgus.lt