Informacija prekybininkams

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ 3.2.7. punktu ir 2020 m. kovo 23 d. UAB „Naujasis turgus“ direktoriaus įsakymu „Dėl nuomos mokesčio karantino laikotarpiu“, informuojame, kad nuomos mokestis už karantino laikotarpį nuomininkams, negalintiems vykdyti veiklos dėl paskelbto karantino, skaičiuojamas nebus, jo mokėti nereikės.

UAB “Naujasis turgus” administracija