Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

 

PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 M. 2022 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 IV KETV. 2022 M. IV KETV. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR
Administracija 6 2840 5 3794
Inspektoriai 12 1126 12 1315
Darbininkai 3 1475 3 1602
Valytojai 4 879 4 913