Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

 

PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2021 M. 2021 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 III KETV. 2022 M. III KETV. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR
Administracija 5 2444 7 2349
Inspektoriai 9 860 12 1060
Darbininkai 3 1214 3 1557
Valytojai 3 686 4 845
Sargai 3 713 0