Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

 

PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 M. 2022 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2023 II KETV. 2023 M. II KETV. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR
Administracija 6 2840 5 3550
Inspektoriai 12 1126 11 1249
Darbininkai 3 1475 3 1421
Valytojai 4 879 5 996