Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

 

PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2021 M. 2021 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 I KETV. 2022 M. I KETV. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR
Administracija 5 2444 6 2582
Inspektoriai 9 860 9 1027
Darbininkai 3 1214 3 1182
Kasininkai – valytojai 3 686 0
Sargai 3 713 0