Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį:

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.

 

PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2020 M. 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2021 II KETV. 2021 M. II KETV. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, EUR
Administracija 5 2520 5 2385
Inspektoriai 9 802 9 768
Darbininkai 3 1188 3 1147
Kasininkai – valytojai 3 660 3 688
Sargai 3 742 3 731